Kontakt

BIURO INWESTYCJI

Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
pok. 61, 62, 74, 75, 76

http://biuroinwestycji.wum.edu.pl

Tel. (+48 22) 57 20 653

Kierownik Biura Inwestycji:

mgr inż. Ryszard Myszka

pracownicy Biura Inwestycji: Baza pracowników