Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
23/11/2018
30.11.2018
Ocena precertyfikacyjna w systemie certyfikacji budownictwa ekologicznego BREEAM dla zespołu budynków tworzących „Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykaz zmian w ogłoszeniu :

28.11.2018 - korekta załącznika nr 4.

Sprawę prowadzi Pan Michał Tarnowski, tel. (22) 57 20 677, e-mail.: michal.tarnowski@wum.edu.pl

michał.tarnowski
14/01/2019
22.01.2019
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej w budynkach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie

Sprawę prowadzi Pan Paweł Bem, tel. (22) 57 20 626, e-mail: pawel.bem@wum.edu.pl

franciszek.wierzańsk