Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
23/12/2016
02.01.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Symulacji Medycznych

Sprawę prowadzi Pani Anna Wyszomirska, tel. (22) 57 20 619, e-mail: anna.wyszomirska@wum.edu.pl

Uwaga: Skorygowano błędną datę składania ofert w zapytaniu ofertowym

franciszek.wierzańsk
10/01/2017
24.01.2017
Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach Zakładu Immunologii przy ul. Banacha 1 F w Warszawie

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail. dariusz.wojna@wum.edu.pl

franciszek.wierzańsk