Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
09/11/2017
23.11.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z modernizacją balustrad a także pełnienie nadzoru autorskiego

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl

franciszek.wierzańsk