Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
23.11.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z modernizacją balustrad a także pełnienie nadzoru autorskiego

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl

20.10.2017
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zjazdu wraz z budową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury na teren kampusu Banacha w rejonie Szpitala Pediatrycznego WUM oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestyc

Sprawę prowadzi Pan Franciszek Wierzański, tel. (22) 57 20 663, e-mail: franciszek.wierzanski@wum.edu.pl

08.09.2017
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zjazdu wraz z budową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury na teren kampusu Banacha w rejonie Szpitala Pediatrycznego WUM oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestyc

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna,   tel. 22 57 20 614, faks: 22 57 20 678, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl

27.01.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polegającej na wydzieleniu trzech sal dydaktycznych z przestrzeni ciągów komunikacyjnych

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail. dariusz.wojna@wum.edu.pl

24.01.2017
Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach Zakładu Immunologii przy ul. Banacha 1 F w Warszawie

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail. dariusz.wojna@wum.edu.pl

Uwaga: Zamawiający dokonał zmiany przedmiarów załączonych do opisu przedmiotu zamówienia

02.02.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Samodzielnego Centralnego Publicznego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail. dariusz.wojna@wum.edu.pl

02.01.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Symulacji Medycznych

Sprawę prowadzi Pani Anna Wyszomirska, tel. (22) 57 20 619, e-mail: anna.wyszomirska@wum.edu.pl

Uwaga: Skorygowano błędną datę składania ofert w zapytaniu ofertowym

13.01.2017
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. (22) 57 20 614, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl

16.12.2016
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polegającej na wydzieleniu dwóch sal dydaktycznych z przestrzeni ciągów komunikacyjnych

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wojna, tel. 22 57 20 614, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl

01.12.2016
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z modernizacją balustrad, a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie,

Sprawę prowadzi :  Pan Dariusz Wojna: tel. 22 57 20 614, faks: 22 57 20 678, e-mail: dariusz.wojna@wum.edu.pl.